Bài viết tổng hợp các mã bưu điện (mã bưu chính) của tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam, 68 Express liên tục cập nhật thông tin mới nhất để gửi đến bạn đọc những thông tin chính xác về mã bưu chính của các tỉnh, xã mà bạn muốn tìm phục vụ cho công